ZenCoaching

Otwartość i Kreatywność
Równość, Różnorodność i Inkluzywność
Wolność i Innowacyjność
Odwaga i Współczucie
Zrównoważenie i Spokój
Mądrość i Intuicja
Zdrowie i Natura
Miłość i Pełnia serca
Robienie różnicy

 

Kompas Wartości ZenCoachingu

Kluczowe elementy etycznego zachowania (wartości), którymi kieruję się w mojej praktyce coachingowej, to: szczerość i odpowiedzialność. Szacunek do klienta, akceptacja klienta jako indywidualności bez oceniania. Bycie prawdziwie ciekawym klienta i włączanie założenia NLP, że ludzie mają wszystkie potrzebne zasoby, aby dokonać chcianych zmian. Podobnie jak Knight (2009), naprawdę wierzę, że „jednym z największych wpływów, jakie mamy jako trener, jest nasza wiara w osobę, z którą pracujemy i jeśli nie możemy wyobrazić sobie tej osoby osiągającej swoje cele, to nie powinniśmy jej trenować”.

Przyjmuję postawę, że ktoś jest zdolny, pomysłowy i pełen potencjału. Buduje to ich wiarę w siebie i motywację, a także umożliwia podejmowanie własnych, skutecznych decyzji. Osobista integralność (kongruencja), autentyczność, postępowanie zgodnie z moimi własnymi wartościami i czasami konfrontowanie klientów z niechcianymi faktami i opiniami, a nie dążenie do zyskania ich aprobaty czy podziwu. „Nie szkodzić” i zawsze działać w dobrej wierze, co wiąże się z jasnym rozumieniem, na rzecz czego służy moja praca.

Otwartość i klarowna komunikacja, ponowne dogadywanie się w przypadku pojawienia się problemów, kierowanie klienta gdzie indziej w przypadku, gdy nie jesteśmy odpowiednim wyborem, zgłaszanie nieetycznego zachowania w sytuacji, gdy je zaobserwujemy – to niektóre z wyborów, jakie mamy, gdy napotkamy trudne sytuacje etyczne. W mojej praktyce podejmuję jasne decyzje moralne w momencie, gdy napotykam na trudne kwestie etyczne i jestem świadoma swoich granic w takich sytuacjach. W przypadku wątpliwości, konsultuję się z moim nadzorcą lub Międzynarodowym Stowarzyszeniem Coachingu (ICF).

Certyfikaty