ZenCoaching

Czym jest coaching?

Międzynarodowa Federacja Coachingu (ICF) definiuje coaching jako partnerstwo w procesie pobudzania myśli i kreatywności w celu maksymalizacji potencjału osobistego i zawodowego. Whitmore opisuje ją jako wiarę w zdolności, zaradność i potencjał innych, co pozwala skupić się na mocnych stronach, rozwiązaniach i przyszłym sukcesie, a nie na słabościach, problemach lub wynikach osiągniętych w przeszłości. Coaching odblokowuje potencjał ludzi, aby zmaksymalizować ich wyniki, pomagając im w procesie nauki, a nie nauczaniu. Coaching to rozmowa między równymi osobami oparta na zaufaniu, wierze w druga osobę i nie ocenianiu. Najskuteczniejszy coaching umożliwia współpracę w celu oszacowania i zrozumienia skali zadania w zakresie rozwoju, usunięcia ograniczających wierzeń i przekonań i zbadania możliwości, a także zapewnienia wymagania i wsparcia w osiąganiu celów i podtrzymaniu rozwoju. Coach nie jest osobą rozwiązującą problemy, psychologiem, doradcą, nauczycielem, instruktorem, a nawet ekspertem; coach to aktywator, moderator, osoba podnosząca świadomość i wspierająca klienta w rozwoju osobistym i profesjonalnym.

Rola Coacha 

Skuteczny coach biznesowy i życiowy jest specjalistą w ułatwianiu rozwoju umiejętności i zachowań swoich klientów. Coach działa w sposób równoważący, zapewniając strukturę służącą omawianiu kwestii związanych z rozwojem oraz umożliwianiu wglądu i refleksyjnego uczenia się, a jednocześnie pozwala klientowi zachować kontrolę nad procesem. Wprowadzenie programu, modeli, pomysłów, koncepcji, informacji zwrotnych i ram kompetencji to użyteczne narzędzia stymulujące myślenie, refleksję i refleksyjne uczenie się klienta. Istotą coachingu jest sztuka wspierania uczenia się klienta poprzez refleksję i samoodkrywanie. Coach dysponuje szeregiem narzędzi i procesów, z których można korzystać wraz z klientami, aby zapewnić ramy dla ich myślenia i zapewnić możliwość wyciągnięcia wniosków z refleksji i innowacyjnych rozwiązań obecnych i przyszłych problemów.

Czym jest Mentoring?

Z drugiej strony mentoring to zaangażowana, długoterminowa relacja związana z tym, że mentor i klient dzielą ten sam zawód lub biznes i polega na udzielaniu więcej wskazówek i wpływu niż w coachingu. Może być związana formalną umową lub przebiegać w znacznie bardziej nieformalny sposób, w przeciwieństwie do coachingu, w którym kontraktowanie jest kluczem do jego skuteczności. CIPD opisuje to jako: obejmujące szersze, długoterminowe rozmowy; podyktowane bardziej potrzebami klienta dotyczącymi przyszłego rozwoju kariery niż konkretnymi problemami w obecnej pracy; mentor wykorzystujący swoje doświadczenie w branży/sektorze do kierowania rozwojem zawodowym klienta. Oznacza to, że mentoring polega w mniejszym stopniu na ukierunkowanej zmianie zachowania, jak w przypadku coachingu, a bardziej na pomaganiu klientowi w stworzeniu szerszego obrazu, który ożywi jego przyszłą karierę.

Granice między coachingiem a mentoringiem stają się wyraźniejsze, gdy przyjrzymy się ich różnym procesom i wynikom. Sytuacja staje się niejasna w rzeczywistych sytuacjach coachingowych, w których wielu dyrektorów ma różnorodne potrzeby, które niekoniecznie pasują idealnie do jednej lub drugiej strony równania. W takich momentach kluczowe jest rozpoznanie i uznanie wraz z klientem, że „granica” została przekroczona. We własnym doświadczeniu coachingowym wspólnie z klientem rozgraniczamy i określamy różnice pomiędzy coachingiem i mentoringiem i podejmujemy decyzje/proszę klienta o pozwolenie na mentoring, aby upewnić się, że klient jest zainteresowany konkretnymi poradami wkraczającymi na terytorium mentoringu. Doświadczony coach wie, kiedy zastosować mentoring zamiast coachingu, a prośba o pozwolenie pomaga również zachować jasność co do tego, kto jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów. 

Czym jest Coaching Życiowy?

Jest to systematyczny process kolaboracji z klientem, do szukania rozwiązań, skoncentrowany na wynikach, w którym coach ułatwia poprawę wydajności pracy, doświadczenia życiowego, samokształcenie i rozwój osobisty klienta.

Czym jest Coaching Przywództwa?

Coaching dla przywództwa polega na wykorzystaniu coachingu jako podejścia do rozwijania zdolności i wydajności w kontekście pracy. Jako Executive Coach posiadam wykształcenie, szkolenia i wiele lat doświadczenia z zakresu rozwoju zarządzania i rozwoju organizacyjnego. Skuteczny coaching bardzo dobrze wpływa na zmiany w zachowaniach dyrektorskich i przywódczych, pewności siebie i wydajności pracy.

Certyfikaty