ZenCoaching

Czym jest coaching liderów?

Nie ma jednomyślnych ani konkretnych definicji dla terminów takich jak coaching kadry zarządzającej, coaching liderów, coaching profesjonalny czy coaching biznesowy. Wszystkie one są de facto różnymi typami coachingu profesjonalnego, który różni się od coachingu życiowego tym, że jego główny punkt skupienia leży na problemach zawodowych, a nie osobistych. Coaching dla kadr zarządzających w szerszym ujęciu obejmuje pracę z liderami na różnych poziomach organizacji, zarówno na wysokich stanowiskach, jak i z młodszymi, ale bardzo obiecującymi pracownikami. Jest on najefektywniejszy dla osób, które biorą dużą odpowiedzialność za obecne i przyszłe sukcesy organizacji oraz posiadają potencjał i chęć do rozwoju i zmian. Coaching liderów polega na umożliwieniu menedżerom zmiany, dostarczeniu przestrzeni do refleksji i zrozumienia siebie, a w końcu na uwolnieniu i skierowaniu ich kreatywności w stronę celów organizacji.

Niektóre rezultaty, do osiągnięcia których często wykorzystuje się coaching liderów:

  • Wsparcie dla programów rozwoju liderów/menedżerów (często poprzez praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na warsztatach szkoleniowych)
  • Wsparcie dla liderów/menedżerów w przejściu do nowych podejść do kierowania i zarządzania (np. podejście coachingowe)
  • Wsparcie dla liderów/menedżerów wdrażających zmiany organizacyjne
  • Wsparcie dla liderów/menedżerów wchodzących w nową rolę
  • Wsparcie dla rozwijających się talentów

Jak wygląda, brzmi i jest odczuwany Coaching Liderów ze mną?

Moja praktyka coachingowa dla liderów skupia się na trzech obszarach. Po pierwsze, wspieram liderów w budowaniu odwagi do bycia autentycznym i organizacji w dążeniu do doskonałości, skupiając się na znaczeniu zaufania i mówienia prawdy w przywództwie organizacyjnym. Po drugie, wspieram kobiety-liderki w budowaniu pewności siebie, aby mieć odwagę w przewodzeniu i w przejściu na stanowiska liderów. Pomagam im to osiągnąć, zajmując się ograniczającymi przekonaniami, pozytywną wizualizacją i Programowaniem Neurolingwistycznym (NLP). Pomagam też tworzyć stan silnej wewnętrznej motywacji i pewności w swoich umiejętnościach, oraz zdolności poprzez pracę na poziomie ich tożsamości, misji, wizji i celów. Po trzecie, ludzie często awansują na stanowiska liderów bez wcześniejszego przygotowania i bez zrozumienia swojego 'dlaczego’, co na dłuższą metę utrudnia im rozwój i satysfakcję z roli. Jako coach pomagam klientowi odkryć, dlaczego robi to, co robi (cel i wartości), ustalić swoją wizję, misję i strategię i wspieram go w robieniu tego samego dla innych, aby pomóc poprawić jakość liderów w organizacjach oraz pomóc liderom rosnąć i być szczęśliwszymi w swoich rolach. Pomagam w rozwijaniu liderów, aby stali się bardziej świadomi siebie, autentyczni i potrafiący motywować innych. Poprzez Coaching Liderów pomagam im zwiększać motywację i umiejętność wyznaczania celów, rozwijać kluczowe umiejętności przywódcze i odkrywać ich kreatywne myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach.

Korzyści z ZenCoachingu dla Liderów, Kadr Zarządzających i ich Organizacji

“Liderzy cenią osoby, które są w stanie podzielić się z nimi zaangażowaniem w realizację celu, w sposób szanujący i konstruktywny prezentować różne punkty widzenia, oraz proponować alternatywne sposoby myślenia o problemie” (O’Neill). 

Coaching zwiększa zdolności i wydajność dla indywidualnej korzyści osoby trenowanej, a liderzy rozprowadzają tę korzyść dalej wśród swoich zespołów. Coaching dla kadr zarządzających polega na praktycznych, skoncentrowanych na celu formach indywidualnej nauki i zmiany zachowań. Cele coachingu skupiają się na poprawie indywidualnej wydajności i satysfakcji, a co za tym idzie, na zwiększeniu efektywności organizacji. Coaching może być używany do poprawy indywidualnej wydajności lub do pogłębienia pracy nad rozwojem liderów poprzez organizacyjne kwestie, takie jak zmiana kultury. Może poprawić konkretny zestaw umiejętności przywódczych i zdolności, a także wydajność na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Coaching uczy liderów, jak być inspirującym i autentycznym, rozwijać bardziej upoważnione, skuteczne i spełnione osoby, zespoły i organizacje, oraz pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć innowacyjne rozwiązania zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całej organizacji.

Często liderzy mogą zdobywać najwyższe stanowiska, nie radząc sobie z własnymi ograniczeniami. Coaching daje bezpieczne i nieprzerwane środowisko do myślenia, partnerstwo i platformę, na której liderzy mogą osiągać wysokiej jakości świadomość siebie, szczególnie ważną w trudnych momentach w pracy, bycie bardziej autentycznymi i pomaganie innym w tym samym, co inspiruje do motywacji i rozwijania talentów, wydobywające to, co najlepsze w ludziach. Coaching daje liderom złotą szansę na zrobienie kroku w tył i zreflektowanie się nad rozwojem osobistym i wydajnością oraz działanie w bardziej celowym, strategicznym charakterze, co pomaga w pogodzeniu organizacji ze swoją wizją, misją i celem oraz z ludźmi, którzy są w jej składzie. Najcenniejszy coaching sprzyja zmianom kulturowym dla dobra całej organizacji. Strategiczny coaching pomaga w dopasowaniu potrzeb biznesu do potrzeb rozwojowych jego pracowników, a zmotywowana siła robocza o wyższych zdolnościach dostarcza organizacjom więcej wartości. Strategiczny coaching powinien więc integrować rozwój osobisty i potrzeby organizacyjne, co może pomóc liderom przystosować się do nowych obowiązków, zmniejszyć destrukcyjne zachowania, poprawić pracę zespołową, pogodzić cele jednostek z celami zbiorowymi i wspierać zmiany w organizacji.

Certyfikaty