ZenCoaching

Kodeks postępowania i etyki ICF.

W mojej praktyce kluczowe jest dla mnie zachowanie etyczne i autentyczne, wykazywanie się integralnością osobistą, uczciwością i odpowiedzialnością – coaching z „Kręgosłupem i sercem” (O’Neill, 2007) oraz „nieustraszonym współczuciem” (Hawkins i Smith, 2013), oraz szacunek i wiarę w klienta. Uznanie kodeksu postępowania i etyki świadczy o przywiązaniu do wysokich standardów postępowania. Jestem członkiem i stosuję Kodeksy Postępowania i Etyki Międzynarodowej Federacji Coachingu (ICF) we własnej praktyce jako dowód profesjonalizmu i zapewnienia jakości. Używam Kluczowych Kompetencji ICF jako punktu odniesienia dla mojego ciągłego rozwoju zawodowego (CPD) jako coacha.

Kluczowe zachowania etyczne, którymi kieruję się w swojej praktyce coachingowej to uczciwość, odpowiedzialność, uczciwość osobista, spójność (integrity), autentyczność – „walk the talk”, otwartość, dokonywanie jasnych wyborów moralnych oraz poufność. Poufny charakter relacji między coachem a klientem stanowi silną podstawę zaufania. Kieruję się również ogólną zasadą „nie szkodzić”.

Kontraktowanie, podstawowe zasady współpracy i poufność.

W swojej praktyce podpisuję się pod kodeksem postępowania ICF i na starcie udostępniam jego szczegóły każdemu nowemu klientowi. Pozwala to klientowi lepiej zrozumieć, co służy jego najlepszemu interesowi, i wykorzystać to jako podstawę do oceny wyników i zapewnienia jakości naszej relacji coachingowej. Na początku relacji coachingowej niezwykle ważne jest, aby przeprowadzić ustrukturyzowaną dyskusję z potencjalnym klientem w celu określenia oczekiwanych rezultatów, mierników sukcesu i uzgodnienia granic zadania coachingowego. Kontraktowanie jest kluczem do skutecznego coachingu i superwizji – dobre zawieranie kontraktów zapewnia, że ​​zaangażowane osoby podzielają ten sam pomysł na cel coachingu, że odpowiednie role i obowiązki są jasno określone, a odpowiedzialność za nadchodzący proces jest podzielona. Również poufny charakter relacji między coachem a klientem stanowi podstawę zaufania. Jest to więc dobry moment, aby omówić poufność i uzgodnić pętlę informacji zwrotnych. To ostatnie jest kluczowe dla kontraktów trójstronnych w coachingu dla kadry kierowniczej, ponieważ może wpływać na to, jak poufność jest rozumiana. Świadczy to również o profesjonalizmie klienta. Posiadanie jasnej umowy tworzy również związek, w którym zachęca się do uczciwości i otwartości, a granice są wyjaśnione i uzgodnione. Oznacza to, że potencjalne problemy można zidentyfikować na wczesnym etapie, a umowa może zawierać sposoby radzenia sobie z nimi, jeśli nadal się pojawiają. Lubię przeprowadzać burzę mózgów i wspólnie uzgadniać z moimi klientami podstawowe zasady współpracy, aby każdy z nas czuł się komfortowo i bezpiecznie podczas coachingu.

Różnorodność, równość i integracja.

Aby zbudować efektywną relację coachingową w zróżnicowanym środowisku społecznym i kulturowym, coach powinien nie oceniać i cenić różnorodność we wszystkich jej formach. Ponadto coach powinien zachować poufność i ustanowić wysoki poziom zaufania oraz silną więź z klientem, okazując między innymi szacunek dla percepcji klienta, stylu uczenia się, osobowości. Coaching powinien idealnie pasować do wrażliwości na wszelka różnorodność. Podstawowym zadaniem skutecznego coacha jest wejście w ramy odniesienia swojego klienta, którego kultura jest tylko kolejnym wymiarem, pamiętając zawsze, że mapa to nie terytorium. Po prawie dziesięciu latach doświadczenia w pracy międzykulturowej w organizacji międzynarodowej opracowałam kilka konkretnych strategii, które wykorzystuję w mojej praktyce coachingowej, nad którymi stale pracuję i doskonalę. Najpierw szukam ukrytych warstw i wydobywam je na wierzch, zarówno u siebie, jak i u moich klientów. Po drugie, personalizuję podejście, aby uniknąć społecznych/kulturowych stereotypów. Po trzecie, tworzę partnerstwo. U podstaw każdej konkretnej taktyki budowania relacji najpotężniejszym narzędziem budowania partnerstwa jest pragnienie zrozumienia przez cocha swojego klienta. Motyw ten, konsekwentnie przekazywany, wykracza poza kulturę.

Certyfikaty