ZenCoaching
 

Czym jest coaching życiowy?

Coaching życiowy to proces współpracy skoncentrowany na rozwiązaniach, ukierunkowany na rezultaty i systematyczny, w którym trener ułatwia poprawę wyników w pracy, doświadczeń życiowych, samokierowaną naukę i rozwój osobisty klienta.

Jak wygląda, brzmi i jest odczuwany Coaching Życiowy ze mną?

W mojej praktyce kieruję się zasadą, że „coaching to rozmowa między równymi sobie, oparta na zaufaniu, wierze i nieocenianiu” (Whitmore), oraz że najskuteczniejszy coaching pozwala na współpracę w ocenie i zrozumieniu zadania rozwojowego, kwestionowaniu ograniczających przekonań i badaniu możliwości, a także gwarantuje odpowiedzialność i wsparcie dla osiągnięcia celów i podtrzymanie rozwoju.

Jako coach, podnoszę świadomość i wspieram moich klientów. Wierzę w siłę klienta w tworzeniu własnych pomysłów i rozwiązań. Umożliwiam im Czas na Myślenie (Klein). Zachęcam klientów do praktykowania uważności, aby pomóc im zrównoważyć umysł, uspokoić się i „utrzymać refleksyjną świadomość w trudnych momentach”, zarówno w pracy, jak i w życiu. Dodatkowo, lubię integrować medytację i uważność w praktyce coachingowej.

Certyfikaty