ZenCoaching

ROZNIEĆ OGIEŃ UMYSŁU

Inspiruj – Rzucaj Wyzwania – Umożliwiaj

Wzmacnianie innowacji, zaangażowania i talentów. Rozwój organizacyjny. Opanowywanie zmian i kryzysów. Przekształcanie wyzwań i konfliktów w nowe możliwości.

Coaching dla Profesjonalistów, Liderów, Kadr Kierowniczych, Organizacji i Biznesów. Coaching Transformacji i Rozwiązywania Konfliktów.
Dla Osób Indywidualnych, Firm i Organizacji Non-Profit.

Osobiście i Online.

Certyfikaty