ZenCoaching

Przywództwo jest niewątpliwie ważne, a wsparcie dla liderów i kierowników jest kluczowe, ponieważ wpływają oni na wiele dziedzin życia. Jednak „im wyżej ludzie awansują w organizacji, tym mniej mają kontaktu z pracą na niższym szczeblu; w związku z tym mogą stawać się bardziej oderwani od ludzi, którym służą, a zaufany i obiektywny coach wykonawczy, który może być przynajmniej dobrym słuchaczem, pomaga liderowi w podejmowaniu decyzji” (Klein, 1999). Nie brakuje modeli przywództwa do coachingu wykonawczego, a wyzwanie dla skutecznego coacha polega na wyborze i wykorzystaniu najlepszych z nich, które pasują do unikalnej jednostki. „Liderzy przyszłości muszą mieć wartości i wizję oraz być autentyczni i elastyczni, wewnętrznie zgodni; dodać do tego świadomość i odpowiedzialność, wiarę w siebie i dobrą miarę inteligencji emocjonalnej” – to odzwierciedla moją własną wizję doskonałego lidera (Whitmore, 2017). Wierzę w potencjał wzrostu moich klientów i jestem dobrze przygotowana do rozwijania kluczowych zdolności przywódczych i stymulowania myślenia u moich klientów.

Kouzes i Posner (2017) opracowali kompleksową listę praktyk i zobowiązań doskonałego przywództwa związanego z między innymi wartościami, wizją, współpracą, zaufaniem, relacjami i rozwojem ludzi. Wiele z tych umiejętności potwierdza znaczenie emocjonalnego związania przywódcy z innymi – autentyczności, wiarygodności i godności, które ściśle rezonują z moimi własnymi wartościami. Jako coach wierzę, że „skuteczni liderzy wzmacniają innych, nie tylko siebie”. Pomaga to rozwijać silniejsze, skuteczniejsze i lepiej samorealizujące się jednostki, zespoły i organizacje z sensem i celem. Przyczynia się to do szczęśliwszych społeczeństw. Dla mnie jako coacha, ten wkład w poprawę społeczeństwa stanowi fundamentalną siłę motywującą.

Jednym z głównych obszarów mojej praktyki coachingowej jest wsparcie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jest to szczególnie ważne dla mnie jako coacha, ponieważ w moich latach kariery w dziedzinie rozwoju organizacji i coachingu widziałam zbyt wiele kobiet cierpiących z powodu kulturowego uprzedzenia, niesprawiedliwości i nierównych szans, co z kolei obniżało ich poczucie własnej wartości i pewność siebie w aspiracjach do roli przywódczej. Pasjonuje mnie wykorzystanie coachingu w celu wydobycia potencjału kobiecych liderów i budowania ich pewności siebie w tym obszarze.

Women Leadership

„Zaufany i obiektywny coach wykonawczy, który może przynajmniej pełnić rolę dobrego słuchacza, stanowi decyzyjne wsparcie dla lidera.” – Klein.

W mojej praktyce skupiam się na autentycznym i pokornym przywództwie, ponieważ mocno wierzę, że to właśnie tacy liderzy mogą wnieść istotny wkład w rozwijanie lepszych zespołów i społeczeństw. Wierzę, że relacja między przywództwem, charakterem i wartościami musi być silniejsza, a liczba pokornych, budujących zespoły, komunikatywnych i autentycznych liderów (Martin, 2003) powinna rosnąć. Zaufanie do przywództwa inspiruje wspólną wizję i ułatwia realizację celów organizacyjnych. Dlatego też jednym z głównych celów mojej praktyki coachingowej jest pomaganie organizacjom stawać się wielkimi, poprzez wsparcie rozwoju autentycznych liderów, których „wewnętrzne wartości i zachowanie zewnętrzne są zgodne”. Ta integralność może być lepiej osiągnięta, gdy „cele organizacji są zgodne z osobistymi wartościami lidera”. „Dążenie do sprawiedliwości, szacunek dla innych, pokora i troska o dobro ogółu” są kluczowe dla przywództwa, a poziom świadomości jest kluczowy dla autentycznego przywództwa i najbardziej skuteczny w „rozwiązywaniu złożonych wyzwań”.

W mojej praktyce coachingowej najbardziej przydatne jest wsparcie liderów w zwiększeniu samoświadomości i danie im czasu na myślenie (Klein, 1999). Wspieram również model autentycznego przywództwa, który jest „narzędziem do zrozumienia możliwych nieświadomych dynamik, które ograniczają zdolność klienta do zmiany” w kontekście zmieniających się wyzwań i kontekstów. „Autentyczne przywództwo zależy od zdolności do refleksyjnej świadomości, a refleksyjna świadomość z kolei zależy od stanu umysłu klienta”. Dlatego też w mojej praktyce zachęcam klientów do praktykowania uważności, aby pomóc im zbalansować umysł, uspokoić się i „utrzymać refleksyjną świadomość w trudnych chwilach” w pracy. Lubię również integrować uważność w praktykę coachingową.

Literatura i badania nad przywództwem są obszerne, złożone i trudne do zrozumienia, a także ich ilość ciągle rośnie. Dlatego ważne jest, aby coachowie pozostawali na bieżąco i wybierali to, co najlepiej działa w ich praktyce, z uwzględnieniem różnic między klientami jako unikalnymi osobami i różnymi kontekstami zawodowymi i osobistymi. Korzystam z różnych przydatnych modeli, metod i podejść, w zależności od klienta i kontekstu, dostosowując się do stylu uczenia się i osobowości klienta, aby jak najlepiej dostosować rozwój przywództwa.

Napisane przez Patrycja Orzeszyna © 2019 ZenCoaching.eu. All rights reserved. 

Aby dowiedzieć się więcej o praktyce ZenCoaching i umówić się na sesję eksploracyjną, proszę kliknąć na ten link.

Certyfikaty